جامع ترین آرشیو محصولات فایلی
خانه / زیست شناسی / جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)

جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)


جزوه  آمارحیاتی (قسمت دوم)   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموري از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزي و صنعتی و … . ب) به معنی روشهایی براي جمعآوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددي درباره موضوعی . این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: ۱ـ مفاهیم اولیه ۲ــ مشـخصکننـده هـاي مرکـزي ۳ــ مشخصکنندههاي پراکندگی ۴ـ مشخصکننده هاي نسبی پراکندگی میپردازیم . مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمعآوري اطلاعات اولیـه، دسـته بنـدي دادههـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار …

درباره‌ی مدیر سایت

همچنین ببینید

جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)

جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)   جزوه  آمارحیاتی (قسمت اول)   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Best Persian Paper