جامع ترین آرشیو محصولات فایلی
خانه / زیست شناسی / جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک


جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک     جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور  – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی تنظیم نسخه برداري :  از اوایل سال ۱۹۶۰ پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداري بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA) رمزگـذاري مــیشــوند. مسـیر یــک طرفــه و ســادهاي بــهصــورت RNA DAN ¬ ¬ پــروتئین را اصــول مرکـزي (centraldogma) گویند. این اصل نیز ماننـد سـایر اصـول ممکـن اسـت کـاملاً صـحیح نباشـد. آنزیمـی کـه توسـط retovirus رمزگذاري میشود (ویروسهـایی کـه بـه جـاي DNA موجـود در ژنـوم از RNA اسـتفاده مـیکننـد) را reverse transcriptase مینامند. این آنزیمها میتوانند از روي الگوي RNA براي تهیـه DNA عمـل نماینـد. امـا هنوز نمونهاي در هیچ سیستمی پیدا نشده که از پروتئین براي رمزگذاري RNA یا DNA استفاده کند.  نقاط کنترل بالقوه   هدف نهایی از تنظیم ژن معمولاً تغییر مقدار پروتئین خاصل یا گروهی از پروتئینها است. بهطور کـل، ایـن پـروتئینهـا هستند که بسیاري از عملکردهاي موردنیاز سلول زنده را تأمین میکند .  …

درباره‌ی مدیر سایت

همچنین ببینید

گزارش کارآموزی رشته شيمي كاربردي سيالات برش

گزارش کارآموزی رشته شيمي كاربردي سيالات برش دانلود گزارش کارآموزی رشته شيمي كاربردي سيالات برش  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Best Persian Paper