جامع ترین آرشیو محصولات فایلی
خانه / علوم انسانی / روان شناسی (پەڕە 10)

روان شناسی

بررسی نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه درپیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

بررسی نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه درپیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان فهرستعنوان صفحهچکیده ۲فصل اول: مقدمه پژوهش۱-۱-مقدمه ۳۱-۲-بیان مسأله ۴۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۷۱-۴-اهداف پژوهش ۸۱-۵- فرضیه های پژوهش ۸۱-۶-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۹فصل دوم : پیشنیه تحقیق۲-۱- بخش اول:مبانی نظری پژوهش ۱۲۲-۱-۱- طرحواره های ناسازگار اولیه ۱۲۲-۱-۲- طرحواره …

بیشتر بخوانید »

مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی اول : کلیات مقدمه ۳ ۱-۱بیان مسئله ۵ ۲-۱-ضرورت واهمیت تحقیق ۷ ۳-۱-اهداف تحقیق ۹ ۱-۳-۱- اهداف علمی: ۹ ۲-۳-۱ اهداف کاربردی: ۹ ۴-۱- تعاریف نظری ۱۰ ۱-۴-۱- تعریف نظری بیماری سرطان : ۱۰ ۲-۴-۱- تعریف نظری …

بیشتر بخوانید »

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : کلیات پژوهش۱-۱- مقدمه ۱۱-۲- بیان مسئله ۵۱-۳- اهداف پژوهش ۹۱-۴- ضرورت موضوع پژوهش ۱۰۱-۵- فرضیه پژوهش ۱۳۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش ۱۳۱-۶-۱- متغیر مستقل : قصه درمانی ۱۳۱-۶-۲- متغیر وابسته : اختلال لجبازی – نافرمانی کودک …

بیشتر بخوانید »

پروژه بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

پروژه بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی مقدمه درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در …

بیشتر بخوانید »

تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی نظري و پيشينه پژوهش۲-۱- مقدمه ۱۱۲-۲- انگیزش تحصیلی ۱۳۲-۳- الگوهاي انگيزشي ۱۴۲-۴- نظریات یادگیری ۱۷۲-۵- نظریه‌های رفتاری ۱۷۲-۶- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک ۱۸۲-۷- نظریه کوشش و خطا ۱۸۲-۸- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر ۱۹۲-۹- نظریه‌های …

بیشتر بخوانید »

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام چیکده : سالمندی دوره ای از زندگی است که از۶۵ سالگی شروع می شود.فرآیند سالمندی عبارت است از کاهش تدریجی عملکرد سیستمهای بدن از جمله قلب و عروق-تنفس-دستگاه ادراری تناسلی-غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن- استرس …

بیشتر بخوانید »

اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان فهرست مطالب صفحه عنوان ۱ چکیده فصل اول:کلیات تحقیق ۳ ۱-۱-مقدمه۵ ۱-۲- بیان مسئله۶ ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۸ ۱-۴-اهداف پژوهش۸ ۱-۵- فرضیه ها۹ ۱-۶-تعاریف نظری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۰ ۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. فصل دوم:ادبیات تحقیق ۱۲ ۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲… جزئیات …

بیشتر بخوانید »

نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش۱-۱- مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله ۵۱-۳- ضرورت اهمیت تحقیق ۹۱-۴- هدف تحقیق ۱۱۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۱۱-۶- تعاریف نظری متغیرها …

بیشتر بخوانید »

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري مقدمه: در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ی فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر …

بیشتر بخوانید »

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی چکیدهiفهرستiiفصل اولبیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳سوال های تحقیق… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »
Best Persian Paper