جامع ترین آرشیو محصولات فایلی
خانه / علوم انسانی / روان شناسی (پەڕە 20)

روان شناسی

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی   فهرست مطالب   چکیده ۱   فصل اول : کلیات پژوهش   ردیف عنوان صفحه ۱ مقدمه ۳ ۱-۱ بیان مساله ۷ ۲-۱ اهمیت و موضوع پژوهش ۱۹ ۳-۱ اهداف پژوهش ۲۳ …

بیشتر بخوانید »

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ فصل اول کلیات پژوهش. ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- بیان مساله. ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۸ ۱-۴- هدف پژوهش. ۹ ۱-۵- فرضیه‌های پژوهش. ۹ ۱-۶- سوال پژوهش. ۹ …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی ۶ ص word

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی ۶ ص word پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری برای سنجش انگيزه پيشرفت از تست هرمنس (۱۹۷۰) که توسط هومن و عسگری (۱۳۷۹) مورد تجدید نظر قرارگرفته استفاده شد. هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و …

بیشتر بخوانید »

پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم

پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه.. ۳ ۲-۱ بیان مسئله ۷ ۳-۱ اهميت و ضرورت پژوهش …۱۱ ۴-۱ اهداف پژوهش.. ۱۴ ۵-۱ فرضيه‌هاي پژوهش…. ۱۵ ۶-۱ تعاریف مفاهيم نظري و …

بیشتر بخوانید »

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی فهرست مطالب چکیده … ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه … ۳ ۱-۲ بیان مسئله. ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷ ۱-۴ اهداف تحقیق .. ۹ ۱-۴-۱ هدف …

بیشتر بخوانید »

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. ۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه .. ۳ ۱-۲ بیان مساله… ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۸ ۱-۴ اهداف تحقیق… ۹ ۱-۴-۱ اهداف علمی.. ۹ ۱-۵ فرضیه ها….۹ ۱-۶ …

بیشتر بخوانید »

تفسیر ادمک گودیناف ۴۳ ص word

تفسیر ادمک گودیناف ۴۳ ص word تفسیر بالینی آزمون آدمك گودیناف آزمون تصویرآدمک گودیناف و بررسی شخصیت کودک بر اساس ترسیم آدمک آزمون تصویر آدمک گودیناف به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق …

بیشتر بخوانید »

فنون مصاحبه ۳۵ ص word

فنون مصاحبه ۳۵ ص word جزوه درس فنون مصاحبه THE CLINICAL INTERVIEW دکتر محمد حاتمی / عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی مصاحبه های ساختار یافته پاسخ ها سازمان یافته بدون تفسیر توسط بالینگر جدول زمانی مصاحبه کودکان نوعIV مصاحبه کودکان از لحاظ سندرمهای روانپزشکی مصاحبه تشخیصی کودکان …

بیشتر بخوانید »

سیاهه استرس هری ۲۰ ص word

سیاهه استرس هری ۲۰ ص word سیاهه استرس هری این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط دکتر اس. چانداران هری ساخته شده وبا ۶۶ سوال که به صورت جملات خود گزارش دهی می باشد، استرس را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه ۳۹ سوالی استرس لطفا هریک از عبارات زیر …

بیشتر بخوانید »

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول :کلیات ۱– 1. مقدمه۳ ۱ -۲٫ بیان مسئله۶ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش۱۰ ۱–4. هدف پژوهش۱۲ ۱-۵٫ سؤال کلی تحقیق۱۲ ۱-۶٫ متغیرهای پژوهش۱۲ ۱-۶-۱٫ تعریف متغیرها (مفهومی، عملیاتی)۱۳ ۱-۶-۱-۱٫ تعریف مفهومی۱۳ ۱-۶-۱-۲٫ تعریف عملیاتی۱۴ فصل …

بیشتر بخوانید »
Best Persian Paper