جامع ترین آرشیو محصولات فایلی
خانه / علوم انسانی / علوم تربیتی

علوم تربیتی

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سبک های ابراز هیجان+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سبک های ابراز هیجان+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : سبک های ابراز هیجان هیجان ابراز هیجان نظریه های هیجانی مدل های فیزیولوژیک محور مدل های شناختی مدل های شناختی-اجتماعی کنترل هیجانی …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های مسئولیت پذیری+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های مسئولیت پذیری+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : مسئولیت پذیری الف: نقش والدین در مسئولیت پذیری نوجوانان ب: مسئولیت پذیری در دانش آموزان پ: رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری ابعاد مسئولیت پذیری …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های کمال گرایی+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های کمال گرایی+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : کمال گرایی معيارهاي كمالگرايانه الف: کمال گرایی به عنوان سازه ای چند بعدی دیدگاه های کمال گرایی دیدگاه فراست و همکاران ب: معیار …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های هویت اجتماعی +پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های هویت اجتماعی +پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : ۲-۳- هویت.. ۲-۳-۱- واژه هویت.. ۲-۳-۲- هویت در نگاه دیگران. ۲-۳-۳- هویت ونوجوانی.. ۲-۳-۴- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) ۲-۳-۵- …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های ادراک از خدا+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های ادراک از خدا+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : ۲-۲- ادراک از خدا ۲-۲-۱- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان. ۲-۲-۲ – ادراک در لغت.. ۲-۲-۳- رابطه علم وادراک.. ۲-۲-۴- …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سبک زندگی+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سبک زندگی+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : سبک زندگی تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی مرور ادبیات و سوابق …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های احساس تعلق یا ارتباط به مدرسه

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های احساس تعلق یا ارتباط به مدرسه سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : احساس تعلق به مدرسه متفکریناحساس تعلق به مدرسهرا می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد گروه اول: پدیدار شناسان …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های اميد به زندگي ،امیدواری+پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های اميد به زندگي ،امیدواری+پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : اميد به زندگي تاريخچه ي اميد نظريه ي اميد: يک الگوي تفکر هدف-مدار هدف تفکرعامليت تفکر مسيريابي چگونگي شکل گيري اميد پيشينه …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،پیشینه پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سرطان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،پیشینه پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سرطان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : تاريخچه سرطان چه نوع بيماري است؟ نام گذاري انواع سرطان ها: تفاوت مولکولي سلول سالم و سرطاني همه گيري (اپيدمي) سرطان عوامل کلي …

بیشتر بخوانید »

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سازگاری روانشناختی + پرسشنامه رایگان

فصل دوم پایان نامه ارشد رایگان،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های سازگاری روانشناختی + پرسشنامه رایگان سرفصل های پروژهشامل موارد زیر است : سازگاری روانشناختي ملاک و معيار سازگاري برخي از خصوصيات انسان سازگار مهارت هاي سازگاري عبارتند از: عوامل مؤثر در سازگاري مکانيزم …

بیشتر بخوانید »
Best Persian Paper